To jest kopia z pamięci podręcznej Google adresu http://genepedia.pl/index.php/S%C5%82ownik_zawod%C3%B3w_niem.-pol.. Zdjęcie przedstawia stan strony z 12 Lut 2011 05:28:10 GMT. Aktualna strona może wyglądać inaczej. Więcej informacji

Wersja tekstowa
Znaleziono tyko w linkach do tej strony: słownik zawodów niem pol  

Słownik zawodów niem.-pol.

Z Genepedia

To jest zalążek artykułu Słownik zawodów niem.-pol.. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Słownik zawodów niem.-pol. o dokumencie.

Słownik zawodów niem.-pol.


Został stworzony do współpracy z szablonami tłumaczenia aktów i dokumentów. Stanowi wyciąg słówek z tłumaczeń aktów metrykalnych zamieszczonych na forach genealogicznych.
Do poszukiwania brakujących nazw zawodów należy wykorzystywać:
Spis zawodów niem.-pol. - pozycja ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej
GenWiki - Spis nazw zawodów w języku niemieckim, pogrupowany alfabetycznie
Spis nazw zawodów w języku niemieckim, pogrupowanych według branż
Nazwy zawodów


Język niemiecki   ↓ Skrót   ↓ Język polski   ↓
Abdecker – rakarz, hycel
Ackerburger – gospodarz/rolnik (zamieszkały w mieście)
Ackerwirth – gospodarz rolny
Altsitzer – dożywotnik
Amtsdiener – woźny
Arbeiter – robotnik
Arbeiterfrau – żona robotnika (kobieta nie pracująca zawodowo)
Arbeiterin – robotnica
Ausgedinger – emerytowany gospodarz, rolnik, wycużnik
Aushilfs-Stationsmeister-Anwärter – pomocnik naczelnika stacji (na kolei)
Auszügler – dożywotnik
Bahnhofsvorsteher – zawiadowca stacji (na kolei)
Bauer – rolnik albo robotnik u rolnika (w zależności od znaczenia pierwszego słowa)
Bauunternehmer – przedsiębiorca budowlany
Bediente – służący
Bergmann – górnik
Besitzer – właściciel
Bettlerin – żebrak, żebraczka
Bureau Assistent – asystent biurowy
Bureaugehilfe – pomocnik biurowy
Bürgertochter – córka mieszczanina
Dachdeckermeister – mistrz dekarski
Diener – służący, sługa
Dienstmädchen czy Dienstmagd – służąca
Ehefrau des Vorschnitters – żona brygadzisty robotników sezonowych (żniwiarzy)
Eigenkäthner – samodzielnego zagrodnika
Eigentümer czy Eigenthuemer – właściciel
Eigentümerfrau – żona właściciela
Einlieger Einl. – komornik (bezrolny chłop)
Eisenbahner – kolejarz
Eisenbahnoberassistant – starszy pomocnik kolejowy
Eisendreher – tokarz żelaza
Einwohner – komornika (chłopo-robotnik bez własnego domu)
Ersatzreservist – poborowy przeniesiony do rezerwy bez odbycia zasadniczej służby wojskowej
Fabrikarbeiter – robotnik fabryczny
Fabrikschmied – kowal fabryczny
Fischer – rybak
Fleischer – rzeźnik
Fleischermeister – mistrz rzeźnicki
Fornal – robotnik folwarczny, zwykle obsługujący konie
Fornalfrau – żona fornala
Geprüfte Hebamme – wyszkolona akuszerka
Gärtner – ogrodnik
Gastwirth – gospodarz (albo oberżysta)
Gruben Arbeiter – robotnik kopalniany
Gruben Invalide – inwalida górniczy
Grundbesitzer – posiadacza gruntu
Gutsbesitzer – właściciel ziemski
Grenadier – szeregowy
Handelsmann – handlarz
Hebamme – akuszerka
Hauptlehrer – dyrektor szkoły (?)
Hausbesitzer – właściciel domu
Häuer – rębacz (górnik)
Häusler – chałupnik
Hilsfbahnwärter – pomocniczy dróżnik kolejowy
Hüttenarbeiter – hutnik
Huttenschmied – kowal hutniczy (w hucie)
Inwohner – komornik (najemny robotnik bez własnego domu)
Instmann – pachołek
Junglandwirt – młody gospodarz rolny
Kätner czy Käthner – zagrodnik/chałupnik
Kaufmann ? – kupiec (?)
Knecht – parobek
Kraftwagenführer – Szofer
Kretschmer – karczmarz
Krüger – szynkarz
Kürschner ? – kuśnierz (?)
Kutscher – woźnica, furman
Landarbeiter – robotnik rolny
Landwirt czy Landwirth – gospodarz, rolnik
Landwirtstochter – córka rolnika
Leibgedinger – dożywotnik
Leinwebers – tkacza, tkacza płótna
Malenmeister czy Malermeister – mistrz malarski
Maschinist – maszynista lub operator maszyny
Maurer – murarz
Müller – młynarz
Müllergeselle – czeladnik młynarski
Müllergesellefrau – żona czeladnika młynarskiego
Nachtwächter – stróż nocny
Oberleitungsaufseher – pracownik odpowiedzialny za linie napowietrzne, np. elektryczne
Pächter – dzierżawca
Parzellist – właściciel gospodarstwa (działki) zakupionego po podziale gruntów należących do gminy
Pferdeknecht – stajenny, fornal
Rentenempfänger – renciarz, pobieracz rent
Rentempfängerin – renciarka/pobieraczka rent
Renten empfänger – pobierający rentę, rencista
Rentierin – Rentierka (kobieta utrzymująca się z dochodów płynących z inwestycji np. własnego kapitału, nieruchomości, odsetek od papierów wartościowych itp.)
Schachtmeister – kierownik budowlany (?) czy majster budowlany
Schaffer – rządca
Scheuerwärter – stodolny, czyli dozorca stodoły
Schäferknecht – parobek owczarski
Schankwirth – karczmarz
Scheuermeister – zarządca majątku
Schlossergeselle – czeladnik ślusarski
Schmied – kowal
Schneider – krawiec
Schneidergeselle – czeladnik krawiecki
Schneiderin – krawcowa
Schreiber – pisarz, kopista
Schuhmacher – szewc
Schuhmachergeselle – czeladnik szewski
Schuhmachermeister – mistrz szewski
Schullehrer – nauczyciel szkolny
Speditionsarbeiter – robotnik spedycyjny
Stallmacher – stajenny?
Stellmacher czy Stelmach – kołodziej
Tagelöhner – robotnik dniówkowy
Tagelohnerin – robotnica dniówkowa
Tagelöhnerin – wyrobniczka
Translator beim hiesigen Landgericht – Tłumacz w miejscowym Sądzie Rejonowym
Unterstützungsempfängerin – kobieta żyjąca z zasiłku, pomocy socjalnej (od urzędu lub prywatnej)
verwalter – zarządca, administrator
Vogt – wójt
Vogtfrau – żona wójta
Weichensteller – zwrotniczy (na kolei)
Werkarbeiter – robotnik w zakładzie przemysłowym
Wirth – gospodarz
Wirthstochter – córka gospodarza
Wirthin – gospodyni
Wirtschafterin – pomoc domowa, gosposia
Wirthssohn – syn gospodarza
Ziegelarbeiter – robotnik w ceglarni
Zimmermann – cieśla


dożywotnik, wycużnik, wymiernik, wymownik. I to właśnie te dawne słowa są polskimi odpowiednikami niemieckiego słowa Altsitzer Zależnie od rejonu kraju używano następujących określeń: dożywotnik, wycużnik, wymiernik, wymownik – gospodarz „na emeryturze”, który z racji wieku przekazał gospodarstwo dzieciom w zamian za dożywotnie utrzymanie (dożywocie, wycug, wymiar, wymowę), często na podstawie spisanej umowy notarialnej, dokładnie opisującej owe świadczenia. Inne niemieckie określenia, z którymi się spotkałam: Ausgedinger, Auszügler.

Scheuerwärter i Scheuermeister to dwie nazwy tego samego zajęcia czy zawodu. W dzisiejszych czasach nazywano by go magazynierem.


Jüngling – kawaler

wdowa [Wittwe]

begraben - pochowany/a

Jungfrau - panna

Kind – dziecko

niezamężna [ledige]

Syn małżonków [Eheleute]:

gemeinsamen - wspólnym

bei ihrem Ehemann - zamieszkała u swego męża

urodzony 13 [dreizehnten] października [Oktober] roku 1867 [tausend acht hundert sechzig und sieben]

24 [vierundzwanzigsten] sierpnia [August] roku 1872 [tausend acht hundert siebzig und zwei] w Dammer-Hammer [daszek nad m oznacza z pewnością mm]

Plotkowski'schen Eheleute - małżonków Płotkowskich

geboren - (w dowolnym tłumaczeniu "z domu"),

Verhe(i)ratet - zaślubieni

"Ledig" = Niezamężna

hat 7 geschwister(ma 7-ro rodzenstwa)

Sohn - syn

kath. [katolik]

Syn zmarłego [verstorben]

teść [Schwiegervater]

(płci) męskiej [Männlich] – skrót: Männl.

martwo urodzony [Totgeboren] – skróty: Totg. oraz Totgeb.

Jak to zwykle bywało przy martwych porodach, dzieci nie otrzymały imion.

Wilhelm Victor /dwuimienny [zweinamig]

gestorben - zmarł


proboszcz [Propst]

archiprezbitera [Erzprister]


Organizacje niemieckie:

Deutsches Frauenwerk Mütterdienst - Niemiecka Kobieca Sluzba dla Matek. Organizacja Kosciola Ewangelickiego zalozona na poczatku lat 30-tych w Niemczech.Nastepnie wciagnieta przymusowo w struktury NSDAP. Zajmowala sie pomoca w edukacji i oswiacie kobiet majacych dzieci.Po wojnie juz wolna od Ideologii Nazistowskiej pomagala rowniez uchodzcom z roznych krajow.Chyba istnieje do dzis. Archiwum Tajne w Berlinie posiada dokumenty z ich dzialalnosci.

data zapowiedzi (Datum der Aufgebote).

Ev. = Evangelische

pierwszego [ersten] lutego


sołectwa [Schulzen Amts]

powiat [kreis]

Freivogtei (woitostwo)

Gutsbezirk = okreg majatku

Górnym Śląsku [Beuthen O/S]

okręg urzędowy [Amtsbezirk]

USC [Standesamt]

Oberförsterei - Nadleśnictwo

die Landwirtschaft to rolnictwo lub gospodarstwo wiejskie

Aufnahmsschein - Bilet wstępu - czyli przepustka (?)

Aufnahmsschein (Aufnahmeschein)- dowód przyjęcia w tym wypadku do ubezpieczalni

biuro meldunkowe (urząd meldunkowy; Einwohner-Meldungsamt),

Rozpisać

PTG [1]