Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
To jest kopia z pamięci podręcznej Google adresu http://genepedia.pl/index.php/Akt_%C5%9Blubu_%E2%80%93_T%C5%82umaczenie_z_j._%C5%82ac._(rz.-kat.). Zdjęcie przedstawia stan strony z 10 Lut 2011 05:24:30 GMT. Aktualna strona może wyglądać inaczej. Więcej informacji

Wersja tekstowa
Te wyszukiwane hasła są podświetlone: akt zgonu w j Znaleziono tyko w linkach do tej strony: pol rz kat  

Akt ślubu – Tłumaczenie z j. łac. (rz.-kat.)

Z Genepedia

To jest zalążek artykułu Akt ślubu – Tłumaczenie z j. łac. (rz.-kat.). Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Akt ślubu – Tłumaczenie z j. łac. (rz.-kat.) o dokumencie.

Akt ślubu – Tłumaczenie z j. łac. (rz.-kat.)

Artykuł wstępny

Liber copulatorum - Księga zaślubionych

Wielkie Księstwo Poznańskie

Forgen - Zgoda sądu na małżeństwo (1835 r.)? (omówienie przepisów)

Królestwo kongresowe

Prawo o małżeństwie z 1836 zezwalało na małżeństwo kobietom od 16 r. ż., mężczyznom od 18 r. ż. Ale do 21 r. ż. potrzebna była zgoda ojca, z braku ojca matki, z braku rodziców opiekuna, a z braku tegoż ostatniego "zwierzchności opiekuńczej".

Dyskusja

Forgen - Sprawa rozwodów
Genealodzy.pl - Bigamia - natknął się na nią ktoś?

Uwaga:

1. W przypadku występowania skrótów wyrazowych nie ujętych w słownikach tematycznych należy skorzystać ze słownika skrótów.

Spis treści

[ukryj]

Akt tekstowy

Okres przedrozbiorowy

Akt ślubu Niałek 1707r. - świadkiem stryj oblubienicy

Komentarz
 1. Przykład nie wymaga weryfikacji merytorycznej.
 2. Występowanie długiego "s" w środku wyrazów, np. Goscieszyn
 3. Tytuł "Reverendus" jest zakończony znakiem specjalnym "9" zastępującym końcówkę -us. Należy porównać pkt. 5 strony: Znaki specjalne
 4. Chociaż metryki ślubów z tamtego okresu na ogół nie podawały jeszcze imion rodziców nowożeńców, przy jednym ze świadków odnotowano stopień pokrewieństwa: jest to stryj panny młodej.
 5. Występują różnice w składni między językiem łacińskim i polskim.
Plik:Akt ślubu Niałek 1707r.jpg
Transkrypcja
28 7bris R[evere]ndus Simon Michalski benedixit matrimonium inter Laurentium Waligorka de Villa Goscieszyn et Annam Zurkowna de Chorzemin contractum praemissis prius de more Eccle[si]ae tribus Bannis in praesentia Testium Simonis Lipczyk cmethonis Chorzemin[en]sis et Thomae Zurek Patrui sponsae aliorumq[ue] multorum
Tłumaczenie i szablon
28 września, Wielebny Szymon Michalski pobłogosławił małżeństwo (zawarte) pomiędzy Wawrzyńcem Waligórką ze wsi Gościeszyn i Anną Żurkówną z Chorzemina zawarte, (wpierw) poprzedziwszy wpierw według zwyczaju Kościoła trzema zapowiedziami, w obecności świadków: Szymona Lipczyka kmiecia chorzemińskiego i Tomasza Żurka, stryja oblubienicy oraz wielu innych.
Źródło
Zasoby prywatne

Akt ślubu Rękawczyn 1752r.

Komentarz
 1. Przykład nie wymaga weryfikacji merytorycznej.
 2. Akt pochodzi z księgi metrykalnej parafii Orchowo, w formacie folio fracto (tzw. dutka).
 3. Z uwagi na objętość aktu oraz fakt obecności w nim słówek rzadko występujących w innych przykładach tłumaczenie wykonano "dosłownie" tj. sprzecznie z zasadami polskiej gramatyki
Plik:Akt ślubu Rękawczyn 1752.jpg
Transkrypcja
Rękawczyn
Anno D[omi]ni 1752. Die 23. Januarii. Ego Idem qui supra denuntiationibus praemissis tribus continuis Dominicis, nulloq[ue] legitimo impedimento detecto, Adalbertum Krolczeski Parochia Kwieciszeviensis et Margaretham Szymanska Parochia Rękawczynensis, in Ecclesia Parochiali Orchoviensi interrogavi, eorumq[ue] mutuo consensu habito, solemniter per verba de praesenti matrimonio conjunxi praesentibus testibus notis Mathia Żelazny et Josepho Soja de Parochia Rękawczynensi.
Tłumaczenie i szablon
Rękawczyn
Roku Pańskiego 1752. Dnia 23 stycznia. Ja, ten sam co wyżej, poprzedziwszy zapowiedziami (w) trzy kolejne niedziele (i) żadnej prawnej przeszkody nie wykrywszy, Wojciecha Królczeskiego (z) parafii kwiecieszewskiej i Małgorzatę Szymańską (z) parafii rękawczyńskiej, w kościele parafialnym orchowskim przepytałem, a ich wzajemną zgodę mając, uroczyście przez słowa przysięgi zaślubiłem w obecności świadków znanych: Macieja Żelaznego i Józefa Soji z parafii rękawczyńskiej.
Źródło
Zasoby prywatne

Akt ślubu Wola 1785r.

Komentarz
 1. Przykład nie wymaga weryfikacji merytorycznej.
 2. Występuje ciągła numeracja aktów względem księgi, a nie względem roku zdarzenia.
 3. Należy zwrócić uwagę na podwójne „t” w słowie "contractt.". Z budowy aktu wynika iż powinno chodzić o sformułowanie "contractum" lecz w nim nie występuje podwójne "t". Wniosek jest prawidłowy natomiast rzekome drugie "t" to w rzeczywistości suspensja czyli abrewiacja przez skrócenie. Przybrała postać znaku podobnego do litery "t", z końcową pętelką oraz kropką.
Plik:Akt ślubu Wola 1785r.JPG
Transkrypcja
1789 Wola
D[ie] 25 Jan[uarii] Ego Gasp[arus] Langhangi? Praep[ositus] Klew[ensis?] benedixi Matrimonium in facie E[cclesi]ae contract[um] inter L[aboriosos] Valentinum Dobczyński et Sophiam Miąskuwna caelibes Paro[chianos] Klew[enses?] praemissis 3bus bannis nulloq[ue] Can[oni]co impedimento detecto Testes fuere Simon Szczodka et Adalbertus Gołduszenski de Wola.
Tłumaczenie i szablon
1789 (rok) Wola
Dnia 25 stycznia Ja Kasper Langhangi? prepozyt klewski? pobłogosławiłem małżeństwo w obliczu Kościoła zawarte pomiędzy pracowitymi Walentym Dobczyńskim i Zofią Miąskuwną bezżennymi parafianami klewskimi? poprzedziwszy trzema zapowiedziami i żadnej kanonicznej przeszkody nie wykrywszy. Świadkami byli: Szymon Szczodka i Wojciech Gołduszenski z Woli.
Źródło
Forgen - Proszę o przetłumaczeni aktu: Wola Rasztowska, Dobczyński

Akt ślubu Korzybie 1790r.

Komentarz
1. Cyfra "3" przy nazwie miejscowości oznacza nr aktu.
Plik:Akt ślubu Korzybie 1790r.JPG
Transkrypcja
Brak
Tłumaczenie i szablon
Akt wymaga dokładnego przetlumaczenia
Nr aktu: 3
wieś Korzybie
Roku Pańskiego 1790 dnia 26 stycznia ja Brat Roman od św. Mikołaja , karmelita, za zezwoleniem miejscowego proboszcza udzielił ślubu Szlachetnego Walentego Radwański i Marianna Korzybska. Ślub został poprzedzony 3-ma zapowiedziami w 3-rzy kolejne niedziele. Świadkowie Szlachetni Szymon Łepkowski, Franciszek Rakowski i wielu innych.
Źródło
Genealodzy.pl - Prośba o przetłumaczenie aktu - łacina

Akt ślubu Niekrasów 1793r. - ponowny ślub wdowca

Komentarz
 1. Przykład przeszedł procedurę weryfikacji merytorycznej.
Plik:Akt ślubu Niekrasów 1793r.JPG
Transkrypcja
D[ie] 16 Junii Idem praeviis 3. ban[n]is benedixi matrimonium inter Sebastianum Ferenc viduum et Salomeam Kubiszczanka virginem cora[m] Testibus Stanislao Zygmunt et Adalberto Jonca de Tursko
Tłumaczenie i szablon
Dnia 16 czerwca ten sam poprzedziwszy 3 zapowiedziami pobłogosławiłem małżeństwo pomiędzy Sebastianem Ferencem wdowcem i Salomeą Kubiszczanką panną wobec świadków Stanisława Zygmunta i Wojciecha Joncy z Turska.
Źródło
Forgen - dwa akty ślubu z Niekrasowa

Akt ślubu Domosław 1794r.

Komentarz
Plik:Akt ślubu Domosław 1794r.JPG
Transkrypcja
Brak
Tłumaczenie i szablon
Akt wymaga dokładnego tłumaczenia
Nr aktu: 17
Dwór (w) Domosławiu
1794 dnia 16 listopada Ja, ten co wyżej, pobłogosławiłem małżeństwo pomiędzy szlachetnym Tadeuszem Klukowskim, młodzieńcem (z) parafii serockiej (?) i Antoniną Truścieńską, panną. Małżeństwo poprzedziły trzykrotne w kolejne niedziele ????. Świadkami byli Piotr Nowakowski, komornik, Zygmunt Mieskowski i Józef Senskowski.
Źródło
Genealodzy.pl - Prośba o przetłumaczenie aktu - łacina

Akt ślubu (Brak) (Brak)r. - "brak" panny młodej"

Komentarz
 1. Przykład przeszedł procedurę weryfikacji merytorycznej.
Plik:Akt ślubu (Brak) (Brak)r.JPG
Transkrypcja
Idem qui supra Confirmavit Matrimonium Inter Josephu[m] Zębecki p[rae]missis duab[us] Bannis et 3tia dispensata ab Illustrissimo Officiali Vislicensi Testes fuere Antoni[us] Rayca et Adalbert[us] Łukasik omnes de Woycza.
Tłumaczenie i szablon
Nr aktu: 28
Ten sam co wyżej zatwierdziłem małżeństwo pomiedzy Józefem Zębecki (i) (brak imienia i nazwiska panny młodej) poprzedziwszy dwoma zapowiedziami i (przy) (trzeciej) dyspensie (od) Prześwietnego Oficjała Wiślickiego od trzeciej. Świadkami byli Andrzej Rayca i Wojciech Lukasik wszyscy z Woycza.
Źródło
Genealodzy.pl - Data ślubu ...

Zabór austriacki

Akt ślubu Biała Podl. 1823r.

Komentarz
 1. Przykład przeszedł procedurę weryfikacji merytorycznej.
 2. "nulloq[ue] adinvente impedimento Canonico" - spójnik "i" (w języku łacińskim przyjmujący formę postfiksu -que) domaga się w dalszej części zdania podrzędnego, które jednak nie następuje. Przykład bezrefleksyjnego użycia wyświechtanej formuły.
Plik:Akt ślubu Biała Podl. 1823r..JPG
Transkrypcja
Brak
Transkrypcja weryfikująca
Białła
Ego qui supra benedixi Matrimonium inter Famatos Onuphriu[m] Leszczyński juvenem et Franciscam Nieskosińską virginem nulloq[ue] adinvente impedimento Canonico - in praesentia Thomae Matysewicz et Josephi Leszczyński.
Tłumaczenie
Białła
Ja, jak wyzej, dokonałem obrządku małżeńskiego (tłumaczenie błędne) między mieszczaninem Onufrym Leszczyńskim, kawalerem i Franciszką Nieskosińską, panną, w obecności Tomasza Matysewicza i Józefa Leszczyńskiego
Tłumaczenie i szablon weryfikujacy
Białła
Ja, jak wyżej, pobłogosławiłem małżeństwo między Sławetnym Onufrym Leszczyńskim, kawalerem i Franciszką Nieskosińską, panną, (i) żadnej przeszkody kanonicznej nie wykrywszy - w obecności Tomasza Matysewicza i Józefa Leszczyńskiego.
Źródło
Forgen - Akt urodzenia z 1760 i akt ślubu z 1823/ Biała Podl.

Zabór pruski

Akt ślubu Warszawa 1798r.

Komentarz
 1. Przykład przeszedł procedurę weryfikacji merytorycznej.
Plik:Akt ślubu Warszawa 1798r.JPG
Transkrypcja
Matrimonium inter G[enero]sum Paulum Sciboroski Juvenem ex Parochia Ciechanovicien[sis] et Nob[ilem] Helenam Rittnerowna Virginem de et in Parochia Jazdovien[sis] oriun[dam] et manen[tem] apud Parentes suos Praemissis 3b[us] Denunt[iationibus] in Utraq[ue] Parochia factoq[ue] examinem? et non adi[n]vento impedimento Canonico benedixi Testes f[uerunt] Primo Testimonium Authenticum ab Ill[ust]r[issim]i Decano et Praep[osi]to Ciechanovecen[si] tandem G[enero]s[us] D[ominus] Jacobus Mikułoski Incola in Praga ab 8 annis et G[enero]s[us] Stanislaus Ciemski Incola Varsavien[sis] pro p[ar]te N[eos]p[ons]ae Nob[ilis] D[ominus] Samuel Rittner Pater N[eos]p[ons]ae G[enerosus] Antoni[us] Lesnikoski et D[ominus] Joseph[us] Neyman atq[ue] D[ominus] Gaspar Kozicki fratres sororii vulgo Szwagrowie.
Tłumaczenie i szablon
Małżeństwo pomiędzy Urodzonym Pawłem Sciboroskim kawalerem z parafii ciechanowskiej i Szlachetną Heleną Rittnerowną panną z i w parafii jazdowskiej pochodzącą i zamieszkałą u (swoich) rodziców swoich, poprzedziwszy 3ma zapowiedziami w obu parafiach (i) przeprowadziwszy egzamin i nie napotkawszy przeszkody kanonicznej pobłogosławiłem. Świadkami byli (po) pierwsze świadectwo urzędowe od Przesławnego Dziekana i Prepozyta ciechanowskiego dalej Urodzony Pan Jakub Mikulski mieszkaniec Pragi od 8 lat i Urodzony Stanisław Ciemski mieszkaniec Sieniawską ze strony oblubienicy Szlachetny Pan Samuel Rittner ojciec oblubienicy Urodzony Antoni Lesnikowski i Pan Józef Neyman oraz Pan Kasper Kozicki bracia siostrzani vulgo szwagrowie.
Źródło
Forgen - Helena Sciborowska z Czerniakowa

Akt ślubu Umin 1805r.

Komentarz
 1. Przykład przeszedł procedurę weryfikacji merytorycznej.
Plik:Akt ślubu Umin 1805r.JPG
Transkrypcja
Anno Domini Millesimo Octigentesimo Quinto Die vigesima septima Mensis Januarii? Ego Antonius Spychalski Praepositus hujus Ecclesiae, praemissis omnibus Denuntiationibus coram Populo ad Divina Congregato factis, nullo obstanto Impedimento Canonico neque Civili, Matrimonium legitime contractum inter Laboriosos Venceslaum Sopański Viginti trium Annor[um] Juvenem de Villa Bolimoviensi, et Evam Głowczyńska octodecem Annor[um] de Umin Virginem Bonor[um] Capitaneatus Bolimoviensis incolas ac hujus Ecclesiae Parochianos, in facie ejusdem Ecclesiae conjunxi ac Benedixi. Praesentibus testibus Nicolao Sopański Parente Sponsi, Simone Głowczynski Parente Sponsae, ac aljis plurimis Parochianis.
Tłumaczenie i szablon
3 Umin
Roku Pańskiego Tysiąc Osiemset Piątego dnia dwudziestego siódmego miesiąca Stycznia Ja Antoni Spychalski Proboszcz tego kościoła, poprzedziwszy wszystkimi zapowiedziami wobec ludu na Mszy zgromadzonego wykonanymi, przy braku przeszkód kanonicznych czy cywilnych. Małżeństwo prawnie zawarte pomiędzy Pracowitym Wacławem Sopańskim lat dwadzieścia trzy Kawalerem ze Wsi Bolimów, i Ewą Głowczyńską lat osiemnaście z Umina Panną, Dóbr starostwa bolimowskiego zamieszkałych i parafian tej Parafii, w obliczu tegoż Kościoła połączyłem i pobłogosławiłem. W obecności świadków Mikołaja Sopańskiego Ojca Pana Młodego, Szymona Głowaczyńskiego Ojca Panny Młodej i wielu innych Parafian.
Źródło
Forgen - Bolimów - Sopański i Głowczyńska

Akt ślubu Piłka 1818r.

Komentarz
 1. Numery aktów popredzają skróty A.M. i A.C. Sprawa do wyjaśnienia
 2. Po numerem aktu figurują kolejne skróty Sprawa do wyjaśnienia
Plik:Akt slubu Piłka 1818r.JPG
Transkrypcja
Brak
Tłumaczenie i szablon
A.M. 18 skróty
Pilka. Roku (Pańskiego) tysiąc osiemsetnego osiemnastego (1818) dnia dwudziestego siódmego (27) września ja ???? połączyłem ślubnie Antoniego Sikorę syna Wojciecha Sikory rolnika z Piłki i Śp. Marianny z Fiszerów liczącego lat dwadzieścia sześć (26) życia swego z Marcjanną z Kubisiów córką zmarłego (lub: “córką pozbawioną dziewictwa”, choć pierwsza lekcja biorąc pod uwagę umiejscowienie w akcie bardziej prawdopodobna) Piotra Kubisia rolnika z Piłki? i Katarzyny z Nawrotów mającą lat osiemnaście życia swego po wzajemnej pomiędzy sobą mianej i od nich odnośnie obecnych uzyskanej zgodzie i w obecności Pewnych Kazimierza Przybyły i Bartłomieja ??? rolników stamtąd.
Źródło
Forgen - Piłka - Witowski, Sikora, Fiszer

Zabór rosyjski

Akt tekstowy, tabele odręczne

Okres przedrozbiorowy

Akt ślubu Walichnowy Wielkie 1724r. - deskrypcja służebności

Komentarz
 1. Przykład nie wymaga weryfikacji merytorycznej.
 2. Informacji o proboszczu udzielającym ślubu należy szukać w pierwszym akcie na tej stronie.
 3. W akcie brak jest dokładnej daty zawarcia związku małżeńskiego. Jest tylko lakoniczna informacja iż ślubu udzielono po nieszporach. W takim przypadku należy sprawdzić datę z kolejnego (i następnych aktów) celem ustalenia okresu czasowego w jakim mógł być zawarty ten związek.
 4. Niezaznajomiony z łacińską składnią czytelnik Forgenu zignorowawszy występującą w akcie deskrypcję służebności ("Kazimierza... parobka Macieja Kajkowskiego") błędnie przyjął, że nazwisko podane bezpośrednio przed nazwiskiem panny młodej jest nazwiskiem pana młodego.
 5. W słowie "praemisis" przedrostek prae- zastąpiono znakiem specjalnym: literą "p" z zamaszystym łukiem (porównaj Znaki specjalne ostatnie zdanie).
 6. Akt kończy znak specjalny o kształcie cyfry "9" zastępujący końcówkę "-us" (porównaj Znaki specjalne pkt 5).
 7. Należy zwrócić uwagę na przypadki zastosowania skrótu dla nazw miejscowości.
Plik:Akt ślubu Walichnowy Wielkie 1724r.JPG
Transkrypcja
Ego Idem Parochus Laboriosum Casimirum Grabowski de Gorzędziey, Famulum Famati Matthiae Kaykowski et Mariannam Muchowska de Tymawa ancillam Sculteti Walichn[oviensis] oriundos Catholicos p[rae]missis denuntiationib[us] Solenniter Matrimonio conjunxi post Vesperas Praesentibus Laboriosis Testibus Jacobo Drzewinski et Jacobo Grabowski in Wielkie Walichn[owy?] habitantib[us].
Tłumaczenie i szablon
Ja, ten sam, proboszcz, pracowitego Kazimierza Grabowskiego z Gorzędziej, parobka Sławetnego Macieja Kajkowskiego i Mariannę Muchowską z Tymowa, służącą sołtysa walichnowskiego, pochodzących katolików poprzedziwszy zapowiedziami uroczyście zaślubiłem po Nieszporach w obecności pracowitych świadków Jakuba Drzewinskiego i Jakuba Grabowskiego w Wielkich Walichnowach mieszkających.
Źródło
Forgen - Akt ślubu - prośba o tłumaczenie

Akt ślubu Grodziec 1753r. - świadkami luteranie

Komentarz
1. Przykład nie wymaga weryfikacji merytorycznej.
Plik:Akt ślubu Grodziec 1753r.JPG
Transkrypcja
Die 24ta februarij praemissis de jure tribus denunciationibus nulloque detecto impedimento ego Carolus Hentschel Parochus loci, Franciscum Hanack hortulanum cum Virgine Elisabetha post pie defunctum Joanne[m] Thamsta? relicta filia Catholicos accepto utriusq[ue] mutuo consensu per Verba de praesenti solemniter Matrimonio Copulavi Praesentibus testibus Georgei Hanack lanione in ...? et Francisco Schmiedt sculteto in ... lutheranis?.
Tłumaczenie i szablon
Dnia 24go lutego poprzedziwszy należnymi trzema zapowiedziami (i) żadnej przeszkody nie wykrywszy ja Karol Hentschel proboszcz miejscowy Franciszka Hanacka ogrodowego z panną Elżbietą córką po śp. Janie Thamsta?, ???? katolików, przyjąwszy wzajemną ich obojga zgodę przez słowa uroczystej przysięgi zaślubiłem . W obecności świadków: Jerzego Hanacka rzeźnika w (nieczytelne) i Franciszka Schmiedta sołtysa w (nieczytelne), luteran.
Źródło
Forgen - Ślub 24.02.1753. Groditz kreis Falkenberg

Akt ślubu Kłobukowo 1793r.

Komentarz
 1. Przykład nie wymaga weryfikacji merytorycznej.
 2. W imieniu pana młodego pominięta litera "t".
 3. Należy zwrócić uwagę na przypadki stosowania skrótów dla opisywania nazw miejscowości.
 4. Sformułowanie o "przysiędze cielesnej" oznacza "przysięgę osobistą".
Plik:Akt ślubu Kłobukowo 1793r.JPG
Transkrypcja
Incipit annus 1793tius
Kłobukowo Łyszcze
Anno 1793. d[ie] 18 men[sis] Januarij Ego Joannes B[a]p[tis]ta Rosspisowicz Vicar[ius] Bądkovien[sis] Praemissis juxta ordinationem Dioecesanam Sponsalibus, promulgatisq[ue] tribus bannis diebus festivis populo ad divina congregato nulloq[ue] Impedimento Can[oni]co detecto, habito mutuo libero Contrahentium consensu Benedixi Matrimonium inter Honestum Perum Olszewski Juvenem Parochian[em] Rokicen[sem] et Nobilem Monica[m] Rycharska Virginem Parochianam Bądkovien[sem]. Praesentibus Testibus Nobilibus Antonio Żórawski, Francisco Cybulski ac aliis
Anno Domini Millesimo Septingentesimo Nonagesimo Tertio. Die decima Septima men[sis] Januarij Plociae.
Officium Con[sisto]rij G[e]n[er]alis Płocen[sis] receptis Juratoria recognitione a Honesto Josepho Olszewski super libero Statu Honesti Petri Olszewski Fratris sui germani, tum quoq[ue] Testimoniis G[e]n[ero]soru[m] Antonij Żórawski, et Francisci Cybulski Parochianor[um] Bądkovien[sium], nec non Corporali Juramento Ipsiusmet Honesti Petri ad Bona Rokicie Parochiamq[ue] ean[dem] advenae idq[ue] in hanc Rotham quod nullibi habeat uxorem, sitque omnino liberi Status. Eundem liberi status esse ad inveniend[um] declaravit, Facultatemq[ue] ei[dem] convolan[di] ad vota matrimonij concessit. Ex Act[ibus] Con[sisto]rij G[e]n[er]alis Płocen[sis] Rescript[um], et Sigillo Ill[ust]ri[ssi]mi Officialis Communi[tum] (L[ocus] S[igilli])
Simon Smardzewski Con[sisto]rij G[e]n[er]alis Płocen[sis] Notarius. Ingrossationis hujus Originale vide ad Calcem Productum fuit etiam Testimonium promulgator[um] Trium Bannor[um] in Ecclesia Parochiali Rokicen[si]
Tłumaczenie i szablon
Zaczyna się rok 1793ci
Kłobukowo Łyszcze
Roku 1793, dnia 18 miesiąca stycznia ja Jan Chrzciciel Rosspisowicz wikariusz bądkowski, poprzedziwszy podług zarządzenia diecezjalnego zaręczynami (i) ogłosiwszy trzy zapowiedzi w dni świąteczne ludowi na Mszy zgromadzonemu, żadnej przeszkody kanonicznej nie wykrywszy, mając wzajemną wolną zgodę zawierających, pobłogosławiłem małżeństwo pomiędzy Uczciwym Piotrem Olszewskim młodzianem, parafianinem rokickim i Szlachetną Moniką Rycharską panną, parafianką bądkowską, w obecności świadków: Szlachetnych Antoniego Żórawskiego, Franciszka Cybulskiego i innych.
Roku Pańskiego tysiącznego siedemsetnego dziewięćdziesiątego trzeciego, dnia siedemnastego miesiąca stycznia w Płocku.
Urząd Konsystorza Generalnego Płockiego przyjąwszy potwierdzone przysięgą zeznanie od Uczciwego Józefa Olszewskiego około wolnego stanu Uczciwego Piotra Olszewskiego brata jego rodzonego, nadto również świadectwa Urodzonych Antoniego Żórawskiego i Franciszka Cybulskiego parafian bądkowskich, oraz przysięgę cielesną tegoż samego Uczciwego Piotra przybysza do dóbr Rokicie i do tejże parafii, tejże roty, iż nigdy żony nie miał, iż zupełnie jest stanu wolnego, potwierdził orzeczenie o wolnym stanie tegoż oraz udzielił upoważnienia na dopuszczenie go do ślubów małżeńskich. Z akt Konsystorza Generalnego Płockiego odpisano, i pieczęcią Najjaśniejszego Oficjała potwierdzono (miejsce na pieczęć)
Szymon Smardzewski Konsystorza Generalnego Płockiego notariusz. Odpis tego oryginału – patrz na końcu. Przedstawiono również świadectwo ogłoszenia trzech zapowiedzi w kościele parafialnym rokickim.
Źródło:
Forgen - Ponowienie prośby o przetłumaczenie ...

Zabór austriacki

Zabór pruski

Akt ślubu Lucim 1774r.

Komentarz:
Plik:Akt ślubu Lucim 1774r.JPG
Transkrypcja
Brak
Tłumaczenie i szablon
Roku Pańskiego 1774 dnia 13 listopada poprzedziwszy trzema zapowiedziami zaślubieni zostali w kościele parafialnym Szymon Cięszki kawaler syn gospodarza z Lucimia i Marianna Januszewska panna siostra sołtysa z Dziedziczek. Świadkami byli: Piotr Salek i Jan Heyza oboje gospodarze z Lucimia.
Źródło
Forgen - Prosba o przetłumaczenie aktu ślubu

Akt ślubu Rogowo 1807r.

Komentarz
Plik:Akt ślubu Rogowo 1807r.JPG
Transkrypcja
Brak
Tłumaczenie i szablon
Obwieściwszy uprzednio trzy zapowiedzi w kolejne dni świąteczne, z których pierwsza dnia 18-tego, druga dnia 25-tego października, trzecia zaś dnia 1 listopada podczas Mszy uroczystej miała miejsce, żadnej prawnej przeszkody nie wykrywszy, Przewielebny Piotr Gubański wikariusz miejscowy, Pracowitego Michała Szypurzyńskiego woźnicę folwarcznego, młodzieńca nie żonatego, syna Pracowitych Jakuba komornika i Agnieszki małżonków prawnie poślubionych, ze Wstydliwą panną Dorotą Rydecką dawniej córką Wojciecha posiadającego zagrodę i Rozyny Rydeckich małżonków prawnie poślubionych, za zezwoleniem ich rodziców i właścicieli, oraz za ich obopólną zgodą wyrażoną słowami, w kościele parafialnym krobskim uroczyście małżeństwo połączył i stosownie do obrzędu Świętej Matki Kościoła następnie pobłogosławił. W obecności świadków: pracowitego Michała Węcławskiego i Jana Szypurzyńskiego chałupę posiadających, ze wsi Rogowo.
Źródło
Genpol - Prośba o przetłumaczenie

Akt ślubu Włościbórz 1811r.

Komentarz
 1. Przykład nie wymaga weryfikacji merytorycznej.
Plik:Akt ślubu Włosciborz 1811r.JPG
Transkrypcja
Włosciborz
Copulatus est die 7 Januarii honestus Augustus Żurawski Juvenis annor[um] 23 Cum Marjanna Jarszkowna virgine annor[um] 16 praemissis 3bus denuntiationibus nulloq[ue] detecto impedimento canonico contraxerunt Matrimonium Testes sunt Matias Frozyna et Jozefus Frozyna contracto matrimonio signo crucis subscripserunt Augustus Żurawski +++ Marianna Jaszkowna +++
Tłumaczenie i szablon
???? (????): Włosciborz
Anotatio matrimuniorum ex anno 1811 (????): Zaślubiony został dnia 7 stycznia uczciwy August Żurawski kawaler lat 23 z Marianną Jarszkowną panną lat 16, poprzedziwszy trzema zapowiedziami (i) żadnej nie wykrywszy przeszkody kanonicznej zawarli małżeństwo. Świadkami byli: Maciej Frozyna i Józef Frozyna. Po zawarciu małżeństwa podpisali się znakiem krzyża: August Żurawski +++ Marianna Jaszkowna +++
Źródło
Forgen - Akt ślubu Augustyna Żurawskiego i Marianny Jaszki

Akt ślubu Piskarki 1816r. - ponowny ślub osoby "rozwiedzionej"

Komentarz
 1. Przykład nie wymaga weryfikacji merytorycznej.
 2. W kościele katolickim nie istnieje pojęcie rozwodu, które jest mylnie używane w języku potocznym.
 3. Aktualnie decyzję o unieważnieniu związku małżeńskiego podejmuje Papież na podstawie dokumentacji przygotowanej przez sądy kościelne.
 4. Ten przykład dowodzi, że w przeszłości decyzje w takich sprawach były zdecentralizowane. Stąd sformułowanie o "sądowym rozłączeniu" poprzedniego związku.
Plik:Akt ślubu Piskarki 1816r.JPG
Transkrypcja
Judicialiter separatus an[norum] 40 cum virgine an[norum] 24
Piskarki
Anno D[omi]ni 1816 die 6ta Octobris praemissis tribus bannis tribus diebus festivis continuis inter Missa p[a]roch[ia]lis solemnia, nulloque impedimento canonico detecto, ego, qui supra, honestum Michaelem Rohde Anno 1811 a? Mariannae Hahn, uxore sua per decretum Judicii Patrimonialis Gruppensis (cujus testimonium, hac de re, una cum facultate transeundi ad alias nuptias gaudentem die 13 Junii 1816 ab eodem judicio editum asservatur) seperatum et honestam virginem Dorotheam Lampkowna fidei cath[olicae] (ambos modo in Piskarki manentes) in facie Eccl[esi]ae P[a]r[ochia]lis Jeżew[iensis] interrogavi, eorumque mutuo consensu habito solenniter per verba de praesenti matrimonio conjunxi et benedixi praesentibus testibus fide dignis Bartholomaeo Szlagonski i Joanne Pułczyński, ambabus inde.
Tłumaczenie i szablon
Sądownie rozłączony lat 40 z panną lat 24
Piskarki
Roku Pańskiego 1816, dnia 6 października poprzedziwszy trzema zapowiedziami (w) trzech kolejnych dniach świątecznych pośród uroczystej mszy parafialnej (i) żadnej przeszkody kanonicznej nie wykrywszy, ja jak wyżej Uczciwego Michała Rohde (w) roku 1811 od Marianny Hahn żony swojej dekretem Sądu Małżeńskiego (w) Gruppie (którego świadectwo w tej sprawie wraz z przyzwoleniem na przejście do innego małżeństwa wydane przez tenże sąd dnia 13 czerwca 1816r. otrzymano) odłączonego, i Uczciwą pannę Dorotę Lampkowną wiary katolickiej (obojga obecnie w Piskarkach przebywających) w obliczu kościoła parafialnego jeżewskiego przepytałem, a ich wzajemną zgodę mając uroczyście przez słowa przysięgi w małżeństwo połączyłem i pobłogosławiłem w obecności świadków wiary Godnych: Bartłomieja Szlagonskiego i Jana Pułczyńskiego, obu stamtąd.
Źródło
Forgen - Jeżewo, Piskarki - Interesujący wpis w księdze małżenstw

Akt ślubu Gruczno 1831r. - kawaler ze znacznie starszą wdową

Komentarz:
 1. W tym przykładzie na uwagę zasługuje zakres prowadzonej, w parafii, statystyki udzielanych ślubów.
 2. Wysoce zastanawiający jest fakt tak znaczącej różnicy wieku miedzy oblubieńcami
Plik:Akt ślubu Gruczno 1831r..JPG
Transkrypcja
Brak
Tłumaczenie i szablon
Akt wymaga dokładnego przetłumaczenia
Nomina Villarum (Nazwa miejscowości???): Gruczno
Numerus Copulatorum (Numer aktu ślubu): 3
Juvenis cum Virgine (Kawaler z panną): -
Juvenis cum vidua (Kawaler z wdową): 1
Viduus cum Virgine (Wdowiec z panną): -
Viduus cum Vidua (Wdowiec z wdową): -
Annus Domini Millesimus Octingentestimus Trigesismus Primus (Roku Pańskiego tysiąc osiemset trzydziestego pierwszego): Roku Pańskiego tysiąc osiemset trzydziestego pierwszego dnia dziewiętnastego miesiąca stycznia po trzech zapowiedziach ???? 1831 i ???? Szymona Drążkowskiego, organisty, młodzieńca lat 26 z Marianną Kolczyńską z rodzica Polska, rozwiedziona lat 45. Świadkowie: Teodor ...skowski komornik Jan Jankowski owczarz obaj z Gruczna
Źródło
Forgen - Szymon Drążkowski w łacinie

Akt ślubu (zabór pruski) 1849r.

Komentarz:
Plik:Akt ślubu (zabór pruski) 1849r.JPG
Transkrypcja
Brak
Tłumaczenie i szablon
Akt wymaga dokładnego przetłumaczenia
28 styczeń 1849 rok, ksiądz Petrus Schmidt, Szlachetny Adalbert Głuszkowski Lewandowski rządca z Bąkowa i Marianna Budzińska panna z Parchania, ...., on lat 30 ona 27, oboje religii katolickiej, ....., świadkowie Michael Litumski i Antonius Michałoski.
Copulati nullo vinculo Matrimonij obstricti fuere - zaślubieni nie byli wcześniej związani węzłem małżeńskim
Diebus D[omi]nicis et festivis 1ma In Circ[umcisione] D[omi]ni Jesu Christi 2da et 3tia post D[omi]nicam primam et secundam Epiphaniae - [zapowiedzi] w dni niedzielne i świąteczne: 1-sza w święto Obrzezania Pana Jezusa Chrystusa, 2-ga i 3-cia po niedzieli pierwszej i drugiej Objawienia Pańskiego
Nazwisko pierwszego świadka moim zdaniem brzmi Litwicki.
Źródło
Forgen - Prośba o tłumaczenie - akt małżeństwa rok 1849

Zabór rosyjski

Akt ślubu Warszawa 1819r.

Komentarz:
Plik:Akt ślubu Warszawa 1819r.JPG
Transkrypcja
Brak
Tłumaczenie i szablon
Nr (Numer aktu): 49
Dies (Dnia): 12
Continuato Mensis Aprilis 1819 Anno (Kontynuacja miesiąca kwietnia 1819 roku): Jaśnie przewielebny Jan Bystrzycki, kawaler Orderu Św. Stanisława, kanonik kościoła metropolitalnego warszawskiego, archidiakon katedry płockiej, kustosz sandomierski, po wszystkich zapowiedziach i sprawdzeniach zawarto uzgodniony obustronnie kontrakt małżeński miedzy panem Leonardem Maringe, nieżonatym, lat 38 parafianin św. Krzyża i Elżbietą Katarzyną Boretti, panna, lat 18, parafianka kościoła metropolitalnego warszawskiego dalej tez nie daję rady, chodzi o tłumaczenie? błogosławienia w obecności Macieja Krzywowiez zastępcy dziekana kościoła metropolitalnego warszawskiego i świadków Lamberto Essevas, Józef Boretti ojciec panny młodej i wszystkich innych godnych zaufania.
Źródło
Genealodzy.pl - Już prawdziwych tłumaczy dziś nie ma? - łacina

Akt ślubu Odelsk 1825r. - brak danych o nowożeńcach

Komentarz:
Plik:Akt ślubu Odelsk 1825r.JPG
Transkrypcja
Brak
Tłumaczenie i szablon
Źródło
Genealodzy.pl - Gdzie są nowożeńcy?

Akt w księdze drukowanej

Zabór austriacki

Akt ślubu Cisów 1809r.

Komentarz:
1. Układ kolumn odpowiada wzorowi z przykładu "Akt ślubu Oxa 1810r.".
Plik:Akt ślubu Cisów 1809r.JPG
Transkrypcja
brak
Tłumaczenie i szablon
???? (Dzień i miesiąc): 30 styczeń
???? Nr aktu: 2
???? Oblubieniec: -
???? Numer domu: 47
???? (Imię): Benedykt Klamczenski
???? (Religia): -
???? (Katolicka): 1
???? (Inna): -
???? (Wiek): 22
???? (Stan bezżenny - kawaler/panna): 1
???? (Wdowiec): -
???? (Oblubienica): -
???? (Imię): Zofia Wuyczkowna
???? (Religia): -
???? (Katolicka): 1
???? (Inna): -
???? (Wiek): 16
???? (Stan bezżenny - kawaler/panna): 1
???? (Wdowa): -
???? (Świadkowie): uczciwy Augustyn Wieluchowicz, włościanin z miasta Szydłowa, pracowity Jan Wuycik, ze (wsi) Korzenno
Źródło
Forgen - Cisów, Ociesęki - Klamczyński

Akt ślubu Oxa 1810r.

Komentarz:
 1. Na potrzeby przykładu usunięto część aktów. Dzięki temu widać, że na stronie były wpisane akty z roku 1808, 1809 i 1810. To dobry przykład jak łatwo można zasugerować się co do daty zdarzenia patrząc tylko na nagłówki kolumn.
Plik:Akt ślubu Oxa 1810r.JPG
Transkrypcja
brak
Tłumaczenie i szablon


Usunąć

24 pazdziernika 1810
Jerzy Horwat 28 lat
Tekla Gembska 26 lat
świadkowie : Andrzej Jaskulski garncarz
Józef Jaskulski murarz
wszyscy z "Oxa"
Źródło
Genealodzy.pl - Prośba o tłumaczenie dwóch aktów łaciny

Akt ślubu Bacwałd Średni 1884r. - ślub wdowca

Komentarz:
 1. W świetle dotychczas zebranych przykładów nie ma pewności czy przyjęte tłumaczenie nagłówków kolum odpowiada prawdzie (dlatego nie podano ich brzmienia w oryginale). Zastanawiająca jest szósta kolumna dotycząca oblubieńca z wpisem "753". Nie występuje ona w innych przykładach. Sprawa do wyjaśnienia
 2. Na podstawie analizy innych przykładów można domniemywać, że informacja o roku zdarzenia zapisana była w nagłówku kolumn.
 3. Na stronie "Akt zgonu - Tłumaczenie z j. łac." ujęty jest